Hızlı Cevap: Asansör Karşı Ağırlık Nasıl Hesaplanır?

Asansör karşı ağırlık nedir?

Dengeleme Ağırlığı ( Karşı Ağırlık ): Asansör tahrik kasnağı ile askı halatları arasındaki çekiş gücünü temin eden ve kabinin ağırlığının dengelenmesi için bir dizi ağırlıktan oluşan bir bileşen. Kabindeki yükün oranı genelde nominal yükün %50’si olarak alınır.

Asansör denge ağırlığı nedir?

Asansör Ağırlığı, ( asansör denge ağırlığı ) kabini denge tutmak için kullanılan ağırlık malzemesidir.. Asansör kabinine bağlı olan çelik halatlar, tahrik mekanizmasındaki kasnaktan geçerek karşı ağırlık şasesine bağlanır.

Asansör kapasitesi nasıl hesaplanır?

300 kg bir asansör 0,90 m2 375 kg bir asansör 1,10 m2 olduğuna göre, 375-300 =75 kg fark, 1,10-0,90 = 0,20 m2 lik bir alana karşılık gelmektedir. Kg başına kabin alanı da yaklaşık olarak 0,0025 m2 alana karşılık gelmektedir.

Asansör trafik hesabı nedir?

Asansör Yönetmeliğinde trafik hesabı, “bina şekil ve ihtiyaçlarına göre asansör (kabin) adet, hız, kapasite kumanda ve kullanım şekillerini en ekonomik biçimde tespit eden hesap tarzıdır” şeklinde tanımlanmakta ve hesap sonucu kabin adedi ve kapasitesine uygun asansörlerin binalara tesis edilmesi hükümleri

Asansör denge ağırlığı ne işe yarar?

Yukarıdaki bağıntıdan da anlaşılacağı gibi kabin yüzde 50 oranında dolu olduğu zaman karşı ağırlık ( denge ağırlığı ) ve kabin tam olarak dengededir. Bu dengenin amacı asansörü hareket ettirmek için gereken enerjiyi minimuma indirmektir. Asansör ağırlıkları yanıcı malzeme içermemelidir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Lisede Eşit Ağırlık Bölümünde Hangi Dersler Var?

Asansör ağırlığı kaç kg?

96 cm’lik tek parça asansör ağırlığımız 35 Kg (+-%2) gelmektedir. Gövde olarak adlandırdığımız 56 cm ‘lik ağırlığımız 25 Kg.(+-%2) gelmektedir. Kanat olarak adlandırdığımız 10 cm ‘lik ağırlığımız 5,0 Kg.(+-%2) gelmektedir.

Asansör Barit Nedir?

Barit ağırlıklar (Balance weight elevator) asansör kabin dengesini sağlamak için kullanılır. Çeşitli ağırlık ve ölçülerde üretilir. Polietilen kalıplar içerisine sıkıştırılmış demir tozu ve madeni karışım ihtiva eder.

Dengeleme makarası nedir?

Tavan vinçlerinin indirme kaldırma işlemini yaparken çelik halatlar kullanılır. Vinç sistemlerinin kaldırma kapasitesine uygun olarak kalınlık ölçüleri değişkenlik gösteren çelik halatlar denge makarası ismi verilen çelik hareketli bir parça ile dengelenir ve yük dağılımı eşitlenir.

Asansör sayısı neye göre belirlenir?

“(1) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunludur. İskân edilen ve ortak alan bulunan bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur.

Yük asansörü kaç kW?

Asansörler 1,2 m/s hızla günde 500 kez çalıştırılmaktadır. Motor gücü 6,75 kW ‘tır.

Asansör kaç kişilik olmalı?

Her binada en az 10 kişilik bir asansör olacak. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2017 tarihinden yürürlüğe girmesiyle belediyeler bu imar yönetmeliğini kullanacak. Yönetmelikte, bu tarihten sonra yapılacak tüm binalarda asansörün en az 10 kişilik olması şart koşuldu.

Asansör durak sayısı nedir?

Durak sayısı, asansörün durduğu katlara denir. Diyelim ki 4 katlı bir apartmanınızda asansör var. Zemin kat dahil olmak üzere sayılır ve bu apartmanda asansörün durak sayısı 5 olur. Bazı durumlarda örneğin sanayi, okul ve cami tipi yerlerde kat yüksekliği daha fazla olabilir.

You might be interested:  Sık sorulan: Karenin Ağırlık Merkezi Nasıl Bulunur?

Apartmanlarda asansör zorunlu mu?

Bina giriş katından itibaren kat adedi, bu kat ile birlikte 4’den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur. Yapı sahibince istenirse daha az katlı yapılarda da asansör yapılır.

Asansör Avan projesini kim hazırlar?

(3) Binanın kullanım amacına göre bina tasarım sorumlusu olan mimardan alınan bilgilere göre yapılan trafik hesabından ve bulunan asansör kapasitelerinden asansör avan projesini hazırlayan makina mühendisi sorumludur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *